تبلیغات
مرکز آموزش علمی کاربردی گنبدکاووس2
مرکز آموزش علمی کاربردی گنبدکاووس2
امور دانشجویی-فرهنگی

 به اطلاع می رساند با توجه به استقبال دانشجویان از جشنواره قرآن و رایزنیهای انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نام بخش کتبی ششمین جشنواره قرآن تا تاریخ 20/1/89 تمدید گردید. دانشجویان جهت ثبت نام می توانند به آدرس  الکترونیکی www.uast.ac.ir و لینک مربوطه و یا بخش امور دانشجویی-فرهنگی مرکز مراجعه کنند.
طبقه بندی: خبرهای مرکز،
ارسال در تاریخ شنبه 7 فروردین 1389 توسط امور دانشجویی-فرهنگی
قالب وبلاگ